Dobrá škola

je každá škola, ktorá sa orientuje na potreby žiaka(na dieťa)

- katolícka škola sa svojou štruktúrou a vyučovaním ničím nelíši od štátnej školy,
- katolícka škola sa líši od štátnej školy tým, že pomáha žiakom pochopiť dôležitosť aj iných hodnôt, než je iba vzdelanie.
Učivo nie je cieľ, ale prostriedok.
V dobrej škole ide vzdelávanie ruka v ruke s výchovou.
Naša katolícka škola je dobrá škola.

 

OTVÁRAME NULTÝ ROČNÍK

26.04.2016

V školskom roku 2016/2017 naša škola otvára nultý ročník.
Je určený pre žiakov s odkladom školskej dochádzky. Teda absolvovali zápis do prvého ročníka a nástup do školy má z nejakého dôvodu odložený o rok.

Bližšie informácie o škole získate u pani riaditeľky, na telefónnom čísle našej školy 0356500950, na facebookovej stránke Cirkevná ZŠ Žofie Bosniakovej v Šuranoch.
Budeme radi, keď nás osobne navštívite…

Prázdniny

Žiakom prajeme príjemné prázdniny a pedagógom dovolenku plnú oddychu a slnka.